RBC

RBC در آزمایش خون چیست و معنای افزایش و کاهش آن

RBC یا Red Blood Cells به معنای گلبول های قرمز خون است. RBC در آزمایش CBC شمارش می شود و میزان نرمال آن حدودا بین ۴ تا ۶ میلیون است که البته در زن و مرد و سنین مختلف و رفرنس های مختلف تفاوت هایی وجود دارد.

بالا بودن RBC نشان دهنده افزایش تعداد گلبول های قرمز خون است که در بیماری های مختلفی نظیر پلی سیتمی ورا و یا تالاسمی مینور دیده می شود. و پایین بودن آن نشان دهنده پایین بودن تعداد گلبول های قرمز خون است که در بیماری های مختلفی نظیر آنمی ها دیده می شود.