CBC

آزمایش خون CBC چیست؟

شمارش کامل سلول های خونی یا complete blood count به اختصار CBC گفته می شود. این آزمایش بسیار روتین بوده و به شکل گسترده ای انجام می شود.

برای تفسیر آزمایش خون باید بدانید که هر اصطلاح و مخففی که در آزمایش خون وجود دارد به چه معناست. به این منظور می توانید هر کدام است اصطلاحات را در سایت جستجو کنید و به معنای فارسی آن پی ببرید.