فهرست

آموزش پزشکی

بخش آموزش پزشکی سایت اکسترن دارای آموزش های متنوعی برای دانشجویان پزشکی، اکسترن ها، اینترن ها، رزیدنت ها، پرستاران و سایر کادر درمانی است.

درخواست آموزش

اگر به دنبال آموزش پزشکی خاصی هستید و نتوانستید آن را در سایت پیدا کنید، می توانید به آسانی در خواست دهید تا در اسرع وقت به بخش آموزش ها اضافه شود.

ثبت درخواست