آسیب شناسی

بخش آسیب شناسی سایت اکسترن به بررسی پاتولوژی بافت های بدن انسان می پردازد.

مقالات پاتولوژی

پاتولوژی
پاتولوژی چیست؟ رشته پاتولوژی در پزشکی

پاتولوژی چیست؟ رشته پاتولوژی در پزشکی

حتما تا بحال اسم پاتولوژی به گوشتان خورده است و از خود پرسیده اید که پاتولوژی یعنی چه؟ آزمایشات پاتولوژی چه هستند و رشته پاتولوژی در پزشکی چه…