MCV

MCV در آزمایش خون چیست و علت افزایش و کاهش آن

MCV مخفف Mean Corpuscular Volume است که به معنای حجم متوسط گلبول های قرمز است. مقدار نرمال MCV در آزمایش خون CBC بین ۸۰ تا ۹۶ (Fl/red cell) در بالغین است. پایین بودن MCV نشان دهنده کوچک شدن گلبول های قرمز (RBC) خون (میکروسیتیک) است که در تالاسمی، فقرآهن و مسمومیت با سرب دیده می شود. بالا بودن MCV نشان دهنده بزرگ شدن گلبول های قرمز (RBC) خون (ماکروسیتیک) است که در کمبود ویتامین B12، اسیدفولیک و بیماری های تیروئید و کبدی دیده می شود.