فهرست

دیکشنری پزشکی

در این بخش به تعریف لغات و اصطلاحات پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی می پردازیم تا با این رشته ها بیشتر آشنا شوید.

لیست لغات و اصطلاحات پزشکی

هورمون TSH یا Thyroid Stimulating Hormone تحت تاثیر هورمون TRH یا هورمون آزادکننده تیروتروپین از هیپوتالاموس قرار گرفته . . .

الکتروکاردیوگرافی یا الکتروکاردیوگرام (Electrocardiography or Electrocardiogram) یا همان نوار قلب ، روشی است که طی آن فعالیت الکتریکی . . .

درخواست معنی اصطلاح پزشکی

اگر به دنبال معنی عبارت خاصی در پزشکی هستید و نتوانستید آن را در سایت اکسترن پیدا کنید، می توانید با ما در میان بگذارید تا معنای دقیق آن را به سایت اضافه کنیم.

ثبت درخواست