فهرست

دیکشنری پزشکی

در این بخش به تعریف لغات و اصطلاحات پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی می پردازیم تا با این رشته ها بیشتر آشنا شوید.

لیست لغات و اصطلاحات پزشکی

ایدیوسنکراتیک (idiosyncratic) به معنی یک ویژگی غیرطبیعی فرد است. ایدیوسنکرازی (idiosyncrasy) صرفا یک عبارت پزشکی نیست بلکه به . . .

بیماری ایدیوپاتیک یا نهان زاد (Idiopathic Disease) که با اصطلاح بیماری ناشناخته نیز از آن یاد شده به . . .

تست RDW در آزمایش خون مخفف Red Cell Distribution Width و به معنای میزان یا وسعت توزیع گلبول . . .

درخواست معنی اصطلاح پزشکی

اگر به دنبال معنی عبارت خاصی در پزشکی هستید و نتوانستید آن را در سایت اکسترن پیدا کنید، می توانید با ما در میان بگذارید تا معنای دقیق آن را به سایت اضافه کنیم.

ثبت درخواست