پاتوبیولوژی

بررسی معنی پاتوبیولوژی و اهداف آن

پاتوبیولوژی (Pathobiology) شاخه ای از رشته پاتولوژی می باشد که برخلاف پاتولوژی بالینی، بیشتر بر جنبه های بیولوژیک تاکید دارد و نه جنبه های پزشکی. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم.

پاتوبیولوژی چیست؟

همانطور که گفته شد پاتوبیولوژی شاخه ای از پاتولوژی می باشد که بیشتر بر جنبه های بیولوژیک تاکید می کند. این کلمه از دو بخش پاتو (Patho) و بیولوژی (Biology) ساخته شده است.

پاتو به معنی آسیب و بیولوژی به معنی زیست شناسی می باشد لذا رشته پاتوبیولوژی یک رشته آسیب زیست شناختی است که بر جنبه های زیست شناسی تاکید بیشتری دارد. پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر موضوع، مطلب پاتولوژی چیست را مطالعه فرمائید.

هدف از این رشته،‌ شناخت اساسی بیولوژی بیماری و سپس درمان آن است، به ویژه تغییراتی که در بافت های بدن و اندام ها پس از ابتلا به بیماری ایجاد می شوند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

این اصطلاح کمتر به کار می رود اما بطور کلی به آزمایشگاهی گفته می شود که هم می تواند بررسی های پاتولوژی را انجام دهد؛ یعنی نمونه هایی که از بافت بدن برای آزمایشگاه ارسال می شوند توسط متخصص پاتولوژی مشاهده و خوانده و گزارش می شوند و هم می تواند سایر آزمایشات طبی نظیر بیوشیمی و… را انجام دهند.

اساسا این آزمایشگاه ها دارای کادر گسترده تری هستند و فضا و امکانات بیشتری در اختیار دارند.