اکسترن - سایت تخصصی پزشکی و سلامتی

اکسترن سایت تخصصی پزشکی و دارای مقالات معتبر پیرامون بیماری‌ها نظیر ام اس و پسوریازیس و آزمایشات پزشکی و دانلود کتاب‌های پزشکی، داروسازی و پرستاری است

واسکولیت

واسکولیت به معنای التهاب عروق است و با وجود لکوسیت های التهابی در دیواره عروق و آسیب واکنشی به ساختارهای عروقی مشخص می شود. از بین رفتن تمامیت رگ منجر به خونریزی و ایسکمی بافتی و نکروز شود. به طور کلی ، عروق آسیب دیده از نظر اندازه ، نوع و مکان در ارتباط با نوع خاص واسکولیت متفاوت هستند. در این بخش به بررسی انواع واسکولیت ها پرداخته شده است.

واسکولیت وگنر

بروز شده در

واسکولیت گرانولوماتوز وگنر
درگیری ریوی در گرانولوماتوز وگنر