درماتیت

اصطلاحات درماتیت (Dermatitis) و اگزما (Eczema) غالباً به صورت متناوب و بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که اصطلاح اگزما به تنهایی استفاده می شود ، معمولاً به درماتیت آتوپیک (اگزمای آتوپیک) اطلاق می شود. همچنین اصطلاح اگزماتوس به پوسته ریزی، پوسته پوسته شدن با ترشحات سروزی برخلاف اریتم صرف نیز گفته می شود. اصطلاح درماتیت معمولاً برای توصیف چندین اختلال پوستی مختلف استفاده می شود (مثلاً درماتیت تماسی).