اکسترن - سایت تخصصی پزشکی و سلامتی

اکسترن سایت تخصصی پزشکی و دارای مقالات معتبر پیرامون بیماری‌ها نظیر ام اس و پسوریازیس و آزمایشات پزشکی و دانلود کتاب‌های پزشکی، داروسازی و پرستاری است

روماتولوژی

سندرم بهجت

بروز شده در

آفت دهان در بیماری بهجت
آفت دهان در سندرم بهجت

واسکولیت وگنر

بروز شده در

واسکولیت گرانولوماتوز وگنر
درگیری ریوی در گرانولوماتوز وگنر