پدیده ولف – چایکوف (Wolff-Chaikoff)

علت ایجاد اثر ولف چایکوف

به کم کاری تیروئید یا هیپوتیروئیدی (کاهش هورمون های تیروئید) به دنبال مصرف مقادیر زیادی ید، پدیده ولف-چایکوف (Wolff-Chaikoff) گفته می شود. این پدیده به دلیل مهار ارگانوفیکاسیون در تیروئید مانع تولید هورمون های تیروئیدی می شود. ولف-چایکوف در افرادی که Anti TPO مثبت دارند و به تیروئید اتوایمون یا خودایمن مبتلا هستند شایع تر است. از این پدیده برای درمان هیپرتیروئیدیسم یا طوفان تیروئیدی (Thyroid Storm) استفاده می شود.