ایدیوسنکراتیک

اثر داروی ایدیوسینکراتیک چیست؟

ایدیوسنکراتیک (idiosyncratic) به معنی یک ویژگی غیرطبیعی فرد است. ایدیوسنکرازی (idiosyncrasy) صرفا یک عبارت پزشکی نیست بلکه به هر اتفاق یا ویژگی غیر معمولی گفته می شود. در ادامه به بررسی معنی این عبارت در پزشکی و داروسازی (عوارض دارویی)، روان شناسی و روان پزشکی می پردازیم.

معنی اثر ایدیوسنکراتیک در پزشکی چیست؟

ما انسان ها از نظر ساختار و فیزیولوژی بدنی بسیار مشابه یکدیگر هستیم اما این تشابه ۱۰۰ درصد نیست. اما باید بدانید که تفاوت های فیزیولوژیکی و عملکردی در بدن می تواند باعث شود که یک بیماری در افراد مختلف علائم متفاوتی ایجاد کند و حتی با داروهای متفاوتی درمان شود.

ایدیوسنکرازی به معنی همین تفاوت های خاص است که باعث می شود یک بیماری در برخی افراد علائم عجیب و جدیدی ایجاد کند که مشابه شخص دیگری نیست که به آن ها علائم ایدیوسنکراتیک گفته می شود.

اثر ایدیوسنکراتیک دارویی چیست؟

اثرات یا عوارض ایدیوسنکراتیک دارویی به عوارضی گفته می شود که بدون دلیل مشخص و بطور ناگهانی به دنبال مصرف دارو در فرد ایجاد می شوند. این اثرات یا عوارض وابسته به دوز دارو نیستند و بسیار نادر هستند و علت ایجاد آن ها مشخص نیست.

واکنش ایدیوسنکراتیک دارویی، جزو عوارض خطرناک یک داروست که به هیج وجه قابل پیش بینی نیست. پزشک و داروساز نمی دانند که این عوارض ممکن است در چه کسی یا در اثر چه دوزی از دارو ایجاد شوند. دقت کنید که اثر ایدیوسینکراتیک با مسمومیت دارویی کاملا متفاوت است. مسمومیت دارویی به دلیل مصرف دوز بالای داروست حال آن که عوارض ایدیوسنکراتیک ارتباطی با دوز مصرفی ندارد.

ایدیوسنکرازی در روانشناسی و روانپزشکی

ایدیوسنکراتیک در علم روانشناسی و روانپزشکی به معنی ویژگی های خاص روانی یک شخص است. در علم رفتارشناسی می تواند نشان از رفتارهای عجیب یا خاص و واکنش هایی که یک شخص به موقعیت های مختلف نشان می دهد، باشد.