آرتریت

آرتریت (Arthritis) به معنای التهاب مفصل می باشد. علائم آرتریت معمولاً شامل درد مفاصل، قرمزی، گرمی و کاهش دامنه حرکتی مفصل است. آرتریت علل مختلفی می تواند داشته باشد. در این بخش همه بیماری های مرتبط با آرتریت قرار گرفته اند.