بیماری های ریه

بخش بیماری های ریوی به بررسی علت، علائم، تشخیص و درمان بیماری های ریه می پردازد. از مهم ترین بیماری های ریوی می توان به سرفه، سرفه خونی یا هموپتیزی، آسم، شوک کاردیوژنیک و ادم ریه، آمبولی ریه، برونشیت مزمن، COPD، آمفیزم، پنومونی (نومونی) یا عفونت ریه، اختلالات پلور، مدیاستن و دیواره قفسه سینه، فیبروز ریه، سل ریوی، آزبستوزیس و سرطان ریه اشاره کرد.

بستن