تعریف لغات و اصطلاحات رایج پزشکی

قطعا تا به حال به لغات یا اصطلاحات پزشکی زیادی برخورد کرده اید که معنا و یا تعریف آن ها را نمی دانستید
اکنون کافیست تا با جستجو در کادر زیر هر به معنای هر اصطلاحی که می خواهید پی ببرید !